Aktualitātes

Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi Nr.763 "Noteikumi par 2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumi Nr.777 "Noteikumi par 2019./2020.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Valmieras pilsētas un Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldes sadarbībā ar Valmieras Valsts ģimnāziju aicina Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu pedagogus uz ikgadējo augusta konferenci

2019.gada 27.augustā plkst.10.00

Valmieras sākumskolā un Valmieras Valsts ģimnāzijā.

Konferences moto: Mācies un iedvesmo!

Lai pedagogi spētu veidot motivējošu un atbalstošu mācīšanās vidi gan pirmsskolās, gan skolās, viņiem pašiem ir nepieciešams gūt iedvesmu un pārliecību, ka viss ir iespējams. Šogad īpašs piedāvājums pirmsskolas pedagogiem, kuriem jaunais saturs jāsāk ieviest šajā mācību gadā, tāpat piedāvātas nodarbības skolu pedagogiem par izglītības iestāžu aprobācijas pieredzi projektā “Skola 2030”, par daudzveidīgu vides izglītības metožu un pieeju izmantošanu dažādos mācību priekšmetos, un iekļaujošas izglītības jautājumiem.Pedagogiem būs iespēja uzzināt par mācīšanās jomu aktualitātēm – drāmas metodes izmantošanu un radošuma nozīmi mācību procesā; pedagogiem karjeras konsultantiem, klašu audzinātājiem, angļu valodas skolotājiem būs pieejamas nodarbības par viņiem aktuāliem jautājumiem.

Konferences programma

Kontaktinformācija: Ieva Stiģe, Kocēnu novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja: ieva.stige@kocenunovads.lv, tel: 64207161; mobilais telefons: 29298794.


* Minētie laiki pareizi attēlojas Google Chrome, Edge, Safari pārlūkprogrammās, bet dažās Firefox attēlo citā laika zonā, kas saistīts ar Firefox programmās iestatījumiem. Iespējams "private mode"