Aktualitātes

Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi Nr.763 "Noteikumi par 2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"