normatīvie dokumenti

INFORMATĪVS MATERIĀLS izglītības iestādes vadītājam rīkojumu sagatavošanā - skatīt šeit

Ar izglītības jomu saistītie likumi atrodami Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā: ienāc šeit

Ar izglītības jomu saistītie spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi pieejami Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā: ienāc šeit