Par mums masu mēdijos

Par pirmsskolas pedagogu mācībām 2018.gada 7.decembrī Burtnieku novada PII "Burtiņš".

Par pirmsskolas izglītības iestāžu administrāciju semināru 2018.gada 18.decembrī Beverīnas novada PII "Pasaciņa".