Par mums masu mēdijos

Par pirmsskolas pedagogu mācībām 2018.gada 7.decembrī Burtnieku novada PII "Burtiņš".

Par pirmsskolas izglītības iestāžu administrāciju semināru 2018.gada 18.decembrī Beverīnas novada PII "Pasaciņa".

Par kompetenču pieeju mācību saturā 2019.gada 20.marta semināru J.Endzelīna Kauguru pamatskolā.

Par vides ekspedīciju "Sprīdīša ceļojums" 2019.gada 3.maijā Rūjienas vidusskolā un ideju krātuvi vides ekspedīcijām.

Par pedagogu mācībām kompetenču pieejā pirmsskolas mācību satura ieviešanā 2019.gadā Beverīnas novada PII "Pasaciņa".

Par izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un metodiķu pieredzes apmaiņas braucienu uz Somiju 2020.gada 6.-8.februārī.