Vakances

Rūjienas vidusskolā - speciālais pedagogs

Matīšu pamatskolā - angļu valodas skolotājs ar 2019.gada 7.janvāri.