Vakances

J.Endzelīna Kauguru pamatskola 2021./22.m.g. aicina darbā pedagogus.

Matīšu pamatskola aicina darbā skolotāju logopēdu, speciālo pedagogu un sociālo pedagogu.

Rūjienas vidusskola aicina darbā izglītības psihologu uz 1 likmi

Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā: internāta skolotāju, angļu valodas skolotāju, sporta skolotāju.

Rencēnu pamatskola 2021./22.m.g. aicina darbā angļu valodas skolotāju