Izglītības iestāžu kontaktinformācija

BEVERĪNAS NOVADS

Brenguļu sākumskola, direktore Sandra Kaufmane, t.64233437, e-pasts brenguluskola@beverina.lv; www.brenguluskola.beverina.lv

J.Endzelīna Kauguru pamatskola, direktore Iveta Rambola, t.64230029, e-pasts kauguruskola@beverina.lv; www.kauguruskola.beverina.lv

Trikātas pamatskola, direktore Inguna Kondratjeva, t. 64729203, e-pasts trikataspamatskola@beverina.lv; www.trikatasskola.beverina.lv

Kauguru pagasta PII "Pasaciņa", vadītāja Ineta Zīdere, t. 64228234, e-pasts pasacina@beverina.lv; www.pasacina.beverina.lv

BURTNIEKU NOVADS

Burtnieku Ausekļa pamatskola, direktore Ināra Stepanova, t.29102355, e-pasts ausekla.pamatskola@burtniekunovads.lv;

Matīšu pamatskola, direktore Veneranda Logina, t.26556110, e-pasts matisu.pamatskola@burtniekunovads.lv;

Rencēnu pamatskola, direktore Dina Oliņa, t.25427171, e-pasts rencenu.pamatskola@burtniekunovads.lv;

Burtnieku novada PII "Burtiņš", vadītāja Ivaise Melkere, t.26330075, e-pasts burtins@burtniekunovads.lv;

Burtnieku novada PII "Namiņš", vadītāja Ruta Berga, t.29367074, e-pasts matisipii@burtniekunovads.lv;

Burtnieku novada PII "Sienāzītis", vadītāja Linda Sēne, t.26337517, e-pasts linda.sene@burtniekunovads.lv

KOCĒNU NOVADS

Jura Neikena Dikļu pamatskola, direktore Lāsma Žagota, t.64231840, e-pasts diklu.pamatskola@kocenunovads.lv; www.dikluskola.edu.lv

Kocēnu pamatskola, direktors Māris Bušmanis, t.64220350, e-pasts kocenu.pamatskola@kocenunovads.lv; www.kocenuskola.lv

Rubenes pamatskola, direktors Ivars Ādamsons, t.64230337, e-pasts rubenes.pamatskola@kocenunovads.lv ; https://www.rubenesskola.lv/

Ziemeļvidzemes internātpamatskola, direktore Ligita Kūle, t.26423042, e-pasts ziemelvidzeme@kocenunovads.lv; www.ziemelvidzeme.edu.lv

Kocēnu novada PII "Auseklītis", vadītāja Sandra Grīnliņa, t.64229266, e-pasts auseklitis@kocenunovads.lv; www.auseklitis.koceni.lv

Kocēnu sporta skola, direktors Jānis Dainis, t.27885551, e-pasts sportaskola@kocenunovads.lv; http://www.koceni.lv/sports/kocenu-sporta-skola

MAZSALACAS NOVADS

Mazsalacas vidusskola, direktore Zaiga Ivana, t.64251491, e-pasts vidusskola@mazsalacasnovads.lv; www.mazsalacasvsk.lv

Mazsalacas pilsētas PII, vadītāja Saiva Liepa, t.64251187, e-pasts saiva.liepa@mazsalaca.edu.lv

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola, direktore Ineta Martinsone, t.26575343, e-pasts ineta.martinsone@mazsalacasnovads.lv

NAUKŠĒNU NOVADS

Naukšēnu novada vidusskola, direktore Aiga Stiere, t.64268830, e-pasts skola@naukseni.lv; www.vidusskola.naukseni.lv

SKII "Naukšēni", direktors Didzis Čākurs, t.64268154, e-pasts info@skiinaukseni.lv; www.skiinaukseni.lv

RŪJIENAS NOVADS

Rūjienas vidusskola, direktore Linda Čākure, t.64263605, e-pasts rv@rujienasvidusskola.lv; www.rujienasvidusskola.lv

Rūjienas PII "Vārpiņa", vadītāja Lilita Romanovska, t.64263171, e-pasts varpina@rujiena.lv; www.bernudarzsvarpina.lv

Rūjienas Mākslas skola, direktors Jānis Galzons, t.64263722, e-pasts rujmaksla@inbox.lv

Rūjienas Mūzikas skola, direktore Gunta Kalniņa, t.64263558, e-pasts muzikas.skola@rujiena.lv

Rūjienas novada sporta skola, direktore Līga Stupele, t.64207820, e-pasts sporta.skola@rujiena.lv

STRENČU NOVADS

Strenču pamatskola, direktore Dace Gaigala, t.64715635, e-pasts: vidusskola@strencunovads.lv, http://strencunovads.lv/vidusskola/sakums/

Strenču novada PII "Minkāns", vadītāja Sandra Muižniece, t.64715662, e-pasts: sandra.akere@strencunovads.lv; http://strencunovads.lv/pirmsskola/sakums/

Strenču Mūzikas skola, direktore Ralda Ziemule, t.64715629, e-pasts: muzikas.skola@strencunovads.lv; http://strencunovads.lv/muzikas-skola/sakums/