Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD

NORMATĪVIE DOKUMENTI

- Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

- VISC 2018.gada 15.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/33 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2018./2019.mācību gadā" un kalendārs

- VISC 2018.gada 15.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/34 "Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2018./2019.mācību gadā"

Mācību priekšmetu olimpiāžu saraksts un kalendārs 2018./19.mācību gadā

Valmieras pilsētas pašvaldības 22.11.2018. rīkojums Nr.2.2.1.2/18/260 "Par 2018./19.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju izveidošanu un apstiprināšanu".


MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU NOLIKUMI, NORISES KĀRTĪBAS UN REZULTĀTI


CITAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES, KONKURSI

  • 5.atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.klasēm nolikums
  • 6.atklātā mājsaimniecības olimpiāde 9.-12.klasēm nolikums
  • 15.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-9.klasēm nolikums
  • Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiāde (EUSO) 9.-10.klasēm nolikums
  • Latvijas skolēnu konkurss "Homines 2019" 11.-12.klasēm nolikums un programma
  • Vidzemes reģiona 3.klašu olimpiāde latviešu valodā (nolikums un rezultāti) un matemātikā (nolikums un rezultāti)
  • Komandu konkurss "Pazīsti Latviju!" 9.klasēm nolikums un rezultāti
  • 32.atklātā krievu valodas (dzimtā) un literatūras olimpiāde 8.-12.klasēm nolikums un rezultāti
  • Vidzemes reģiona olimpiāde tehniskajā grafikā 8.-9. un 10.-12.klasēm nolikums un rezultāti


ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBĪBA

Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums (apstiprināts 03.09.2018.) un VISC prezentācija

VADLĪNIJAS skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai