Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD

NORMATĪVIE DOKUMENTI

- Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

- VISC 2018.gada 15.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/33 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2018./2019.mācību gadā" un kalendārs

- VISC 2018.gada 15.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/34 "Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2018./2019.mācību gadā"

Mācību priekšmetu olimpiāžu saraksts un kalendārs 2018./19.mācību gadā

Valmieras pilsētas pašvaldības 22.11.2018. rīkojums Nr.2.2.1.2/18/260 "Par 2018./19.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju izveidošanu un apstiprināšanu".


MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU NOLIKUMI, NORISES KĀRTĪBAS UN REZULTĀTI


CITAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES, KONKURSI

  • 5.atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.klasēm nolikums
  • 6.atklātā mājsaimniecības olimpiāde 9.-12.klasēm nolikums
  • 15.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-9.klasēm nolikums
  • Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiāde (EUSO) 9.-10.klasēm nolikums
  • Latvijas skolēnu konkurss "Homines 2019" 11.-12.klasēm nolikums un programma
  • Vidzemes reģiona 3.klašu olimpiāde latviešu valodā (nolikums un rezultāti) un matemātikā (nolikums un rezultāti)
  • Komandu konkurss "Pazīsti Latviju!" 9.klasēm nolikums un rezultāti
  • 32.atklātā krievu valodas (dzimtā) un literatūras olimpiāde 8.-12.klasēm nolikums un rezultāti
  • Vidzemes reģiona olimpiāde tehniskajā grafikā 8.-9. un 10.-12.klasēm nolikums un rezultāti: pamatskola, vidusskola
  • Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde 8.klašu komandām nolikums un rezultāti


ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBĪBA

Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums (apstiprināts 03.09.2018.) un VISC prezentācija

VADLĪNIJAS skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai