Mācību priekšmetu olimpiādes 2018./19.m.g.

Mācību priekšmetu olimpiādes 2018./19.mācību gadā

MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU NOLIKUMI, NORISES KĀRTĪBAS UN REZULTĀTI

CITAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES, KONKURSI

  • 5.atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.klasēm nolikums

  • 6.atklātā mājsaimniecības olimpiāde 9.-12.klasēm nolikums

  • 15.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-9.klasēm nolikums

  • Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiāde (EUSO) 9.-10.klasēm nolikums

  • Latvijas skolēnu konkurss "Homines 2019" 11.-12.klasēm nolikums un programma

  • Vidzemes reģiona 3.klašu olimpiāde latviešu valodā (nolikums un rezultāti) un matemātikā (nolikums un rezultāti)

  • Komandu konkurss "Pazīsti Latviju!" 9.klasēm nolikums un rezultāti

  • 32.atklātā krievu valodas (dzimtā) un literatūras olimpiāde 8.-12.klasēm nolikums un rezultāti

  • Vidzemes reģiona olimpiāde tehniskajā grafikā 8.-9. un 10.-12.klasēm nolikums un rezultāti: pamatskola, vidusskola

  • Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiāde 8.klašu komandām nolikums un rezultāti


ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBĪBA

Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums (apstiprināts 03.09.2018.) un VISC prezentācija

VADLĪNIJAS skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai