Mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020.m.g.

MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU NOLIKUMI, NORISES KĀRTĪBAS UN REZULTĀTI


CITAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES, KONKURSI

  • EU dabaszinību olimpiāde (EUSO) 9.-10.klasēm nolikums un rezultāti

  • 16. atklātā dizaina un tehnoloģiju olimpiāde (šķiedru mākslā) 6.-9.klasēm nolikums un rezultāti

  • 7. atklātā dizaina un tehnoloģiju olimpiāde 9.-12.klasēm nolikums un rezultāti

  • Dabaszinību olimpiāde 5.-6.klasēm nolikums un rezultāti

  • Vidzemes reģiona 8.klašu komandu olimpiāde ģeogrāfijā nolikums un rezultāti

  • Vidzemes reģiona 3.klašu olimpiāde latviešu valodā (nolikums un rezultāti) un matemātikā (nolikums un rezultāti)

ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBĪBA

LATVIJAS SKOLĒNU 44. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCE (nolikums) un vadlīnijas ZPD izstrādei un vērtēšanai