valsts pārbaudes darbi

- Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumi Nr.289 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019.mācību gadā" un valsts pārbaudes darbu grafiks

- Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"

- Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

- Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā"

- Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"