valsts pārbaudes darbi

- Ministru kabineta 2020.gada 26.maija noteikumi Nr.319 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā" un valsts pārbaudes darbu grafiks

- Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"

- Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

- Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā"

- Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"

Valsts pārbaudes darbu programmas 2020./21.mācību gadā

Valsts pārbaudes darbu darbību norises laiki 2020./21..mācību gadā

Valsts pārbaudes darbu atbalsta pasākumu piemērošana 2020./21.mācību gadā

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par valsts pārbaudes darbiem 2020./21.m.g.