valsts pārbaudes darbi

- Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.183 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā" un valsts pārbaudes darbu grafiks

- Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"

- Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

- Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā"

- Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"

Kocēnu novada domes 2019.gada 24.janvāra lēmums Nr.24 "Par komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

par izglītojamo atbrīvošanu no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas"

Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2019./20.mācību gadā:

  • 3. un 6.klase;
  • svešvalodu centralizētie eksāmeni;